Akreditované jazykové programy

V súčasnom období má Centrum jazykov akreditované nasledovné jazykové programy:

  1. Anglický jazyk :
  • UNIcert® II (úroveň B2) Anglický jazyk pre študentov pôdohospodárskych a ekonomických vied - reakreditácia

Absolventi predmetov Anglický jazyk A, Anglický jazyk B, Anglický jazyk C a Anglický jazyk D budú môcť absolvovať jazykovú skúšku UNIcert®  II (úroveň B2).

  • UNIcert® III (úroveň C1) Anglický jazyk pre ekonómov, študentov európskych štúdií a pôdohospodárskych vied so zameraním na ekonomiku - reakreditácia

Absolventi predmetov Odborný jazyk I (AJ), Komunikácia (AJ) a Obchodná prezentácia (AJ) budú môcť absolvovať jazykovú skúšku UNIcert®  III (úroveň C1).

  1. Francúzsky jazyk :
  • UNIcert® II (úroveň B2) Francúzsky jazyk pre študentov pôdohospodárskych a ekonomických vied - reakreditácia

Absolventi predmetov Francúzsky jazyk A, Francúzsky jazyk B, Francúzsky jazyk C a Francúzsky jazyk D budú môcť absolvovať jazykovú skúšku UNIcert®  II (úroveň B2).

  1. Ruský jazyk :
  • UNIcert® II (úroveň B2) Ruský jazyk pre študentov pôdohospodárskych a ekonomických vied- reakreditácia

Absolventi predmetov Ruský jazyk A, Ruský jazyk B, Ruský jazyk C a Ruský jazyk D budú môcť absolvovať jazykovú skúšku UNIcert®  II (úroveň B2).

V akademickom roku 2022/2023 pripravujeme podklady pre akreditáciu nového jazykového programu:

  • UNIcert® Basic (úroveň A2) Nemecký jazyk pre študentov pôdohospodárskych a ekonomických vied

Absolventi predmetov Základný stupeň NJ (dvojsemestrálny predmet) a Stredne pokročilý stupeň NJ (dvojsemestrálny predmet) budú môcť absolvovať skúšku UNIcert®  Basic (úroveň A2).