Cudzie jazyky pre zamestnancov SPU v Nitre - kurzy

 

Centrum jazykov SPU v Nitre v akademickom roku 2023/2024 pokračuje v jazykových kurzoch pre zamestnancov SPU v Nitre.

Informácie o ponúkaných pokračujúcich, ale aj o nových kurzoch sú uvedené na plagáte v prílohe.

 

Ísť späť