Cudzie jazyky pre zamestnancov SPU v Nitre - zoznam kurzov

V mesiaci október boli v Centre jazykov zahájené kurzy cudzích jazykov pre zamestnancov SPU v Nitre. Zoznam aktuálnych kurzov s miestom a časom konania - viď Príloha.

Ísť späť