Detská letná univerzita v Centre jazykov

Dňa 4.7.2022 lektorky anglického a nemeckého jazyka pripravili pre deti z Detskej letnej univerzity zaujímavý program, v rámci ktorého sa „mladí lingvisti“ naučili nové slová a výrazy spojené s prírodou.

Na netradičnej hodine anglického jazyka si deti vo vonkajších priestoroch univerzity zahrali hru “Goose game”, počas ktorej hľadali ukryté vajíčka s otázkami v angličtine a na ktoré museli odpovedať. Po skončení hry dostali všetky deti vecné odmeny. V ďalšej časti hodiny si mohli zaspievať známu anglickú pesničku a naplno prejaviť svoj výtvarný talent pri kreslení farmy na chodníku v areáli univerzity.

Na hodine nemčiny si deti najskôr pozreli rozprávku o zvieratkách s veselými pesničkami a následne pracovali na rôznych úlohách a cvičeniach v špeciálnom pracovnom zošite, ktorý pre nich pripravili naše lektorky nemeckého jazyka - Mgr. Stanislava Gálová, PhD. a Mgr. Ivana Grežová, PhD.

Veríme, že všetkým detičkám sa netradičné prázdninové hodiny páčili a v budúcnosti sa s radosťou budú učiť cudzie jazyky :)

Ísť späť