Jazyková skúška Unicert® II z anglického jazyka

V dňoch 11.5. a 25.5.2023 sa v priestoroch Centra jazykov SPU v Nitre konala písomná a ústna časť jazykovej skúšky UNIcert® II (úroveň B2) z anglického jazyka. Úspešným absolventom bude vystavený medzinárodný certifikát v slovenskom a aj v anglickom jazyku, ktorým sa v budúcnosti môžu preukázať u svojich zamestnávateľov.  

Certifikát UNIcert® II  môže získať každý študent SPU v Nitre, ktorý úspešne absolvuje predmet Svetový jazyk A, B, C, D nielen z anglického, ale aj francúzskeho, nemeckého a ruského jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov.

Bližšie informácie o podmienkach a priebehu skúšky môžu prípadný záujemcovia nájsť na stránke:  Čo je UNIcert® - Centrum jazykov SPU v Nitre (uniag.sk), prípadne u ktorejkoľvek vyučujúcej v Centre jazykov SPU v Nitre.

Ísť späť