Jazykové kurzy ďalšieho vzdelávania pre všetkých zamestnancov SPU v Nitre

Centrum jazykov v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania kvality organizuje jazykové  kurzy ďalšieho vzdelávania pre administratívnych a technických zamestnancov SPU v Nitre. Predbežné prihlásenie na kurzy je predĺžené do 11.3.2022 a do kurzov sa v prípade záujmu môžu prihlásiť aj pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci univerzity.

Viac informácií o plánovaných kurzoch ako aj predbežnú prihlášku  nájdete na stránke univerzity http://uniag.sk/sk/odborne-programy-a-kurzy

Podrobnejšie informácie o konaní kurzu budú zverejnené po uzávierke záväzných prihlášok a úhrade platby za kurz (predpokladaný začiatok: 21.3.2022). Absolvent kurzu dostane osvedčenie o absolvovaní kurzu na univerzitnej úrovni.

V prípade otázok prosím kontaktujte:  diana.bencova@uniag.sk alebo kvszk@uniag.sk

Ísť späť