Jazykové kurzy pre zamestnancov SPU v Nitre

V období od 21.marca do 1.júla 2022 v priestoroch Centra jazykov prebiehali jazykové kurzy pre zamestnancov univerzity, ktoré v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania kvality zorganizovalo Centrum jazykov.

Kurzov v rozsahu 30 vyučujúcich hodín sa zúčastnilo 42 administratívnych, technických, ale aj pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov zo všetkých fakúlt a pracovísk univerzity, ktorí boli začlenení do nasledovných modulov:

Úplný začiatočník I. anglický jazyk – počet účastníkov 9; vyučujúca: Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.  

Úplný začiatočník II. anglický jazyk – 12 účastníkov; vyučujúce Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. a Mgr. Eva Matušeková, PhD.

Mierne pokročilý I. anglický jazyk – počet účastníkov 9; vyučujúca Mgr. Petra Čančová

Úplný začiatočník I. nemecký jazyk – počet účastníkov 4; vyučujúca Mgr. Stanislava Gálová, PhD.

Úplný začiatočník I. španielsky jazyk – počet účastníkov 8; vyučujúca Mgr. Katarína Klimentová, PhD.

Jednotlivé kurzy boli ukončené písomným testom a úspešným absolventom boli vystavené Osvedčenia o absolvovaní kurzu.

Všetkým úspešným účastníkom srdečne gratulujeme.

 

Kurzy v Centre jazykov úspešne absolvovalo 42 zamestnancov univerzity | SPU Nitra (uniag.sk)

Ísť späť