Kurzy slovenského jazyka pre ukrajinských občanov

Centrum jazykov SPU v Nitre pre rodinných príslušníkov ukrajinských študentov a zamestnancov SPU v Nitre, ktorí v súvislosti s vojnou na Ukrajine dočasne našli útočisko na Slovensku, zahájilo dňa 16.03.2022 kurzy slovenského jazyka.

Lektorkou kurzov je naša kolegyňa Mgr. Viera Prídavková, PhD., ktorá pripravila kurzy „šité na mieru“ v rozsahu 10 vyučovacích hodín. Kurzy sú zamerané na zvládnutie nielen základných ortografických pravidiel, ale aj bežných komunikačných situácií, napríklad: v obchode; u lekára a v lekárni; orientácia v meste; orientácia v čase a priestore; doprava; vypĺňanie formulárov a tlačív na úradoch.

Kurzy sú bezplatné a prebiehajú v popoludňajších hodinách v priestoroch Centra jazykov. V dvoch skupinách je celkovo 36 osôb vo veku od 11 do 74 rokov.

Všetky učebné materiály a pomôcky vypracovalo a poskytlo bezplatne Centrum jazykov.

Veríme, že vedomosti získané v kurzoch pomôžu ukrajinským rodinným príslušníkom našich študentov a zamestnancov lepšie sa adaptovať na nové prostredie.

 

Reportáž v TV Markíza: Z azbuky na abecedu | Televízne noviny | Relácie A-Z | Archív Markíza (markiza.sk)

Správa TASR: Tlačová agentúra Slovenskej republiky - TASR.sk

Teraz.sk : Centrum jazykov na SPU spustilo výučbu slovenčiny pre Ukrajincov (teraz.sk)

Web SPU Nitra: SPU realizuje kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov | SPU Nitra (uniag.sk)

Poľnohospodár : SPU realizuje kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov - Poľnohospodár (polnohospodar.sk)

 

 

Ísť späť