Nová učebnica anglickej gramatiky

Častokrát sa stáva, že slovná zásoba v cudzom jazyku je vynikajúca, ale celkový dojem pokazí chabá a nepresná znalosť gramatiky.  Táto publikácia pokrýva gramatické štruktúry na úrovni B1 a B2 z anglického jazyka. Učebnica má 14 kapitol, z ktorých sa každá detailne zaoberá a veľmi jednoduchým a hravým spôsobom vysvetľuje iný gramatický čas alebo štruktúru. Autorky sa snažili gramatiku vysvetliť čo najjednoduchšie. Jednotlivé kapitoly uzatvára praktická časť, ktorá ponúka nápady a úlohy na precvičovanie gramatiky ústne.
 
Učebnica je prioritne určená pre študentov a doktorandov SPU, ktorí si zvolili predmet Anglický jazyk. Zároveň je učebnica venovaná všetkým, ktorí si chcú osvojiť, zlepšiť, alebo oprášiť anglickú gramatiku čo najjednoduchším spôsobom. Dúfame, že vás kniha zaujme a učenie sa vám bude páčiť.
 
Náhľad na obsah : 25012 (1).pdf
 
Bližšie informácie o publikácii nájdete na priloženom linku: Simple Book of English Grammar (uniag.sk)
 

Ísť späť