Nová učebnica v anglickom jazyku: Soil Science

Učebnica Soil Science anglickom jazyku bola publikovaná v súlade s požiadavkami internacionalizácie štúdia na SPU v Nitre.  Na jej vzniku sa podieľali pedagógovia Ústavu agronomických vied  a sekcie anglického jazyka z Centra jazykov SPU v Nitre. Publikácia je určená pre študentov i širšiu odbornú verejnosť, keďže obsahuje komplexné poznatky z rôznych oblastí pedológie. Učebnica vznikla v rámci projektu KEGA č.013SPU-4/2021 Príprava pôdoznaleckej terminológie významovo rovnocenných slovenských a anglických výrazov a ich aplikovateľnosť vo vedecko-pedagogickom procese.

Bližie informácie, ako aj link na stiahnutie e-učebnice :

Soil Science (uniag.sk

 

Ísť späť