Anglický jazyk stredne pokročilý stupeň - termíny kurzov

Kurzy anglického jazyka pre zamestnancov na úrovni stredne pokročilý stupeň sa konajú v nasledovných termínoch:

Stredne pokročilý stupeň (najnižšia úroveň): utorok 9,00 – 10,30 v zasadačke Centra jazykov na 4.poschodí (vyučujúca Mgr. Eva Matušeková, PhD.)

Stredne pokročilý stupeň: štvrtok 9,00 – 10,30 v učebni AE 41 (vyučujúca Mgr. Petra Čančová)

Stredne pokročilý stupeň (najvyššia úroveň): piatok 9,00 – 10,30 v učebni AE 41 (vyučujúca PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.)

Ísť späť