ĎALŠIE PROJEKTY RIEŠENÉ V CENTRE JAZYKOV A PARTICIPÁCIA NA INÝCH PROJEKTOCH

2010 - 2012 Inštitucionálny projekt – č. 12/11 Využitie prvkov autonómneho prístupu v cudzojazyčnom vyučovaní na vysokej škole nefilologického zamerania.

  • Vedúca projektu: Mgr. A. Holúbeková, PhD.
  • Spoluriešitelia: zamestnanci KOJV

2009 – 2011 Lifelong learning programe, Leonardo da Vinci Transfer innovation ESPA EST 2.0 Business Spanish for smes.

  • Spoluriešiteľka: PhDr. J. Vrbová, PhD.

2004 – 2008 114034-CP-1-2004-ES-LINGUA-L2-CALL@C&S- Online Courseware for Learners of Czech and Slovak (Online kurz pre učiacich sa slovenčinu a češtinu).

  • Spoluriešiteľky: doc. PhDr. M. Užáková, PhD., PhDr. J. Vrbová, PhD.

2003 – 2005 Dimenzie kultúrnych odlišností a interkultúrna komunikácia v jazykoch – anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky II. Výskumný projekt

2000 – 2002 Dimenzie kultúrnych odlišností a interkultúrna komunikácia v jazykoch – anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky I. Výskumný projekt E XIV

1997 – 1999  Zdokonalenie obsahu cudzojazyčnej výučby pre FEM, Inštitucionálny projekt E-49, 1994 – 1996         Teória a prax cudzojazyčných testov, Výskumný projekt E-28

1991 – 1993 Optimálny model cudzojazyčnej výučby na nefilologických vysokých školách (poľnohospodárskych), Medzinárodný výskumný projekt E-05