Názov projektu: Program celoživotného vzdelávania podprogram Erasmus - Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)

Vyhlasovateľ projektu: Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania (SAIAC)

Číslo projektu: 13204-0369/NITRA02

Koordinátorky projektu: Mgr. Andrea Holúbeková, PhD., PhDr. Jana Vrbová, PhD.      

Termín kurzu: 01. – 21.09.2013

Počet účastníkov kurzu: 19

Lektori:

  • Mgr. Mária Fördösová, PhD.
  • Mgr. Katarína Klimentová
  • PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
  • Mgr. Viera Prídavková
  • Mgr. Zuzana Rebičová, PhD.                                                                      

Cieľ a zameranie kurzu

Intenzívny jazykový kurz slovenského jazyka bol určený pre zahraničných študentov (ERASMUS), ktorí absolvovali 60 hodín teoretickej jazykovej prípravy z gramatiky a konverzácie v slovenskom jazyku. Kurzu sa zúčastnilo 19 zahraničných študentov z Nemecka, Poľska, Grécka, Turecka, Talianska, Španielska a Francúzska, ktorí okrem jazykových cvičení mali možnosť vybrať si z dvoch modulov: modul slovenské piesne a tance alebo modul slovenská kuchyňa. V spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu bol pre frekventantov kurzu zabezpečený zážitkový balíček obsahujúci prehliadku nitrianskeho hradu a ochutnávku medoviny spojenú s odborným výkladom. Súčasťou kurzu boli aj celodenné výlety do Bratislavy, Banskej Štiavnice a prehliadka kaštieľa vo Svätom Antone. Jazykový kurz bol ukončený záverečnou skúškou a frekventanti kurzu okrem certifikátu s ECTS kreditmi obdržali aj DVD s fotografiami a videom, ktoré im budú pripomínať pobyt na SPU v Nitre. Kurz umožnil zahraničným študentom osvojiť si základy slovenského jazyka, čo prispelo k ich rýchlejšiemu  začleneniu do vzdelávacieho procesu na niektorej slovenskej univerzite v rámci programu Erasmus. Jednotlivé aktivity kurzu boli zamerané aj na propagáciu vzdelávania na našich univerzitách ako i spoznávanie podmienok života a štúdia v našej krajine.