Operačný program Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre.

Aktivita 2.1 – moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť – Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetencií

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ – Agentúra pre štrukturálne fondy EU

Koordinátorka za KOJV: PaedDr. Ľ. Moravcová, PhD.

Spoluriešitelia:

 • PaedDr. I. Felixová
 • Mgr. S. Gálová, PhD.
 • Mgr. I. Grežová, PhD.
 • Mgr. A. Holúbeková, PhD.
 • PhDr. J. Horváthová, PhD.
 • PhDr. J. Jakabovičová, PhD., M.A.
 • Mgr. K. Klimentová
 • Mgr. E. Kováčiková
 • PhDr. Ľ. Maďarová, PhD.
 • Mgr. E. Matušeková, PhD.
 • Mgr. Z. Rebičová
 • PhDr. Ľ. Trošoková
 • PhDr. K. Veselá, PhD.
 • Ing. M. Adamec
 • Mgr. I. Borčin
 • M. Ocelková

Doba riešenia projektu: 2010 – 2013

Cieľ a opis projektu:

Cieľom projektu bolo zvýšenie a prehĺbenie cudzojazyčných kompetencií zamestnancov SPU v Nitre.

V prvej etape projektu lektorky Katedry odborného jazykového vzdelávania (teraz Centrum jazykov) pripravili elektronické cvičebnice pre výučbu všeobecného a odborného anglického a nemeckého jazyka a metodické príručky k cvičebniciam, a v ďalšej etape projektu boli pre zamestnancov SPU pripravené trojsemestrálne kurzy anglického  nemeckého jazyka (začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí).

Projekt prebehol aj v spolupráci s Jazykovou školou Nadácie Aspekt, kde prebiehali kurzy anglického jazyka Callanovou metódou. Aj tieto kurzy boli určené pre zamestnancov SPU a zamerané na odstránenie komunikačných zábran.