Logo CASAJC

Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC)

Centrum jazykov SPU v Nitre je súčasťou Česko-Slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC) ako jeden z jej najväčších hromadných členov. Vďaka tomu je prepojené s vysokoškolskými jazykovými pracoviskami nefilologického zamerania doma i v zahraničí. Prostredníctvom CASAJC máme vytvorenú platformu pre spoluprácu a výmenu pracovných skúseností nielen počas členských schôdzí. Networking a zdieľanie odborných poznatkov ohľadom cudzojazyčnej výučby sú hlavnými cieľmi i na pravidelnej konferencii CASAJC s názvom Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe, ktorej sa zúčastňujú aj naši pedagógovia. Jedným z ťažísk tematického zamerania prezentovaných príspevkov je aj medzinárodný testovací program pre cudzie jazyky UNICert®, ktorého sme súčasťou a je určený pre študentov univerzít a vysokých škôl nefilologického zamerania.

Priamy podiel na činnosti CASAJC má CJ SPU v Nitre aj vďaka svojmu zastúpeniu v predstavenstve CASAJC (v minulosti: PhDr. Jarmila Horváthová, PhD., Mgr. Ivana Grežová, PhD., Mgr. Viera Prídavková, PhD. a v súčasnosti Mgr. Stanislava Gálová, PhD.).

Keďže CASAJC pôsobí v rámci medzinárodnej organizácie CercleS (Confédération Européenne des Centres de Langues dans l’Enseignement Supérieur) a spolupracuje i s NULTE (Networt of  University Language Testers in Europe), patrí CJ SPU v Nitre do širokej siete vysokoškolských jazykových pracovísk z celej Európy.

Viac informácií na: casajcsk.sk

 


Spolupráca s Univerzitou Viedeň

V roku 2018 sme nadviazali spoluprácu s najstaršou univerzitou nemecky hovoriacich krajín –  s Univerzitou Viedeň.

Táto spolupráca sa týka odborovej pedagogickej praxe študentov Inštitútu germanistiky Univerzity Viedeň v CJ SPU v Nitre. Budúcim učiteľom nemčiny tak opakovane ponúkame 2 miesta na absolvovanie hospitačnej, ako aj súvislej výstupovej pedagogickej praxe.

Našim študentom tým zároveň vytvárame možnosť preveriť si v kontakte s praktikantami z rakúskej univerzity svoje jazykové vedomosti a zažiť aj vyučovanie s „native speakermi“.

Rakúske lektorky Inez Lang a Christina Lederbauer v CJ v ak.roku 2018/2019


Súťaž Jazykový kvet

Centrum jazykov SPU podporuje výučbu jazykov i na základných a stredných školách. Už niekoľko rokov je spoluorganizátorom celoštátnej súťaže Jazykový kvet. Ide o súťaž v cudzojazyčnom umeleckom prednese a dramatizácii pre vekové kategórie od 4 do 19 rokov.

Poslaním súťaže je rozvoj aktívnych jazykových zručností žiakov a ich tvorivej činnosti. Súťažiaci sa prezentujú v jednotlivých jazykoch v dvoch hlavných kategóriách – prevzatá tvorba a vlastná tvorba, ktoré sa následne delia na poéziu, prózu a dramatizáciu.

Vyučujúce CJ SPU v Nitre sa súťaže pravidelne zúčastňujú ako členky poroty v krajských semifinálových a finálových kolách, ako aj na celoslovenskom finále.

Nemecko-ruská porota na krajskom finálovom kole, Nitra, 2020