Riaditeľka Centra jazykov

Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.

miestnosť AE 501

andrea.holubekova@uniag.sk

cjspu@uniag.sk

+421 37 641 4547

 

Sekretariát Centra jazykov

Diana Bencová

sekretárka

miestnosť AE 502

diana.bencová@uniag.sk

cjspu@uniag.sk

+421 37 641 4556

 

Lektorky

Mgr. Petra Čančová

anglický jazyk

miestnosť AE 507

petra.cancova@uniag.sk

+421 37 641 4551

 

Mgr. Mária Fördösová, PhD.

ruský jazyk

miestnosť AE 504

maria.fordosova@uniag.sk

+421 37 641 4543

 

Mgr. Stanislava Gálová, PhD.

nemecký jazyk

miestnosť  AE 404

ivana.grezova@uniag.sk

+421 37 641 4542

 

Mgr. Ivana Grežová, PhD.

nemecký jazyk

miestnosť  AE 405

ivana.grezova@uniag.sk

+421 37 641 4510

 

Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.

anglický jazyk

miestnosť AE 501

andrea.holubekova@uniag.sk

+421 37 641 4547

 

PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.

anglický jazyk

miestnosť  AE 406

Jarmila.Horvathova@uniag.sk

+421 37 641 4544

 

Mgr. Katarína Klimentová, PhD.

anglický jazyk + španielsky jazyk

miestnosť  AE 503

katarina.klimentova@uniag.sk

+421 37 641 4557

 

Mgr. Eva Matušeková, PhD.

anglický jazyk

miestnosť  AE 506

eva.matusekova@uniag.sk

+421 37 641 4553

 

Mgr.Viera Prídavková, PhD.

francúzsky jazyk + slovenský jazyk pre cudzincov

miestnosť  AE 505

viera.pridavkova@uniag.sk

+421 37 641 4552

 

Ostatní zamestnanci

Marcela Antalová

upratovačka

marcela.antalova@uniag.sk